Defnyddio Deunydd Ar Ein Gwefan

Mae'r wybodaeth, y gwaith celf, y testun neu'r lluniau (gyda'i gilydd, “Deunyddiau”) a gynhwysir ar y wefan hon wedi'u gwarchod gan gyfreithiau hawlfraint. Dim ond at ddibenion personol neu addysgol y gallwch gyrchu a defnyddio'r Deunyddiau. Ni chewch addasu na defnyddio'r Deunyddiau at unrhyw bwrpas arall heb DataNumen, Inc caniatâd. Ac eithrio fel y darperir isod, ni chewch ailgyhoeddi, atgynhyrchu, tost neu ddosbarthu unrhyw Ddeunyddiau ar y wefan hon.

Gallwch argraffu Deunyddiau ar y wefan hon at ddibenion personol neu addysgol yn unig a rhaid i chi gynnwys unrhyw hysbysiad hawlfraint a gynhwyswyd yn wreiddiol gyda'r Deunyddiau ym mhob copi.

Mae unrhyw feddalwedd cyfrifiadurol y gellir ei lawrlwytho neu sydd ar gael fel arall o'r wefan hon wedi'i drwyddedu yn ddarostyngedig i delerau'r applicabgyda chytundeb trwydded.

Lluniwyd y Deunyddiau sydd wedi'u cynnwys ar y wefan hon gan DataNumen, Inc o amrywiaeth o ffynonellau ac yn destun newid heb rybudd.

Gwefannau sy'n Gysylltiedig â'r Wefan hon

Nid yw'r gwefannau sy'n gysylltiedig â'r wefan hon o dan DataNumen, Inc rheolaeth, a DataNumen, Inc nad yw'n cymryd unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw gyfathrebiadau neu ddeunyddiau sydd ar gael ar wefannau cysylltiedig o'r fath. DataNumen, Inc nid yw'n bwriadu i ddolenni ar y wefan hon fod yn atgyfeiriadau neu'n arnodiadau i'r endidau cysylltiedig ac fe'u darperir er hwylustod yn unig.

Cyfyngiad Atebolrwydd a Gwarant

Mae'r CWSMER YN CYTUNO FOD DEFNYDDIO'R GWASANAETH YN ENNILL YN RISG EICH HUN CWSMER. DataNumen, Inc DARPARIR GWASANAETHAU “FEL Y MAE,” HEB RHYFEDD O UNRHYW FATH, NAILL AI MYNEGAI NEU'N GWEITHREDU, GAN GYNNWYS HEB DERFYN UNRHYW RHYFEDD AM WYBODAETH, GWASANAETHAU, MYNEDIAD UNRHYW DERBYN NEU GYNHYRCHU SY'N DERBYN YNG NGHYMRU, YN CYFLWYNO Â'R CYFLWYNO, NID YW'R CYNNWYS, NID YN CYNNWYS, YN CYFLWYNO, YN Y CYSYLLTU Â NID, SYLW. DataNumen, Inc MEDDALWEDD TRWYDDEDU I'R CWSMER A'R CANLYNIADAU A GYNHALIWYD DRWY'R GWASANAETH. YN BENODOL, DataNumen, Inc YN DATGELU UNRHYW A PHOB RHYFEDD, GAN GYNNWYS, OND NID YW TERFYN I:
(1) UNRHYW RHYBUDDION SY'N CODI'R AR GAEL, HYGYRCHEDD NEU CYNNWYS GWYBODAETH, CYNHYRCHION NEU WASANAETHAU; A (2) UNRHYW RHYBUDDION TEITL NEU RHYBUDDION O AMRYWIAETH NEU HYFFORDDIANT AM DDIBEN RHANBARTHOL.

MAE'R YMWADIAD HON O ATEBOLRWYDD YN CYMHWYSO I UNRHYW DIFRODAU NEU ANAF A ACHOSIR GAN UNRHYW FETHIANT PERFFORMIAD, GWALL, OMISSION, DILEU, DIFFYG, GWIRFODD CYFRIFIADUROL, THEFT NEU DDISGRIFIAD NEU MYNEDIAD ANNERBYNIOL I. CUSTOMER YN DERBYN YN BENODOL BOD DataNumen, Inc NID YW'N RHWYMEDIG AR GYFER YMDDYGIAD DIFFYG, TROSEDDOL NEU ANGHYFARTAL CWSMERIAID ERAILL NEU TRYDYDD-BARTIESON A BOD Y RISG ANAF O'R RESTS TRAMOR YN ENNILL Â'R CWSMER.

NAWR DataNumen, Inc NI FYDD UNRHYW UN O EI ASIANTAETHAU, CYFLWYNO NEU DARPARWYR CYNNWYS YN RHWYMEDIG AM UNRHYW DDIFRODION UNIONGYRCHOL, UNIGOL, ARBENNIG, ARBENNIG NEU GANLYNOL SY'N CODI ALLAN DEFNYDDIO'R GWASANAETH NEU ANABLEDD I ENNILL MYNEDIAD I DDEFNYDDIO GWASANAETH NEU UNRHYW UN O UNRHYW BWRIAD. . MAE CWSMER YN CYDNABOD HYN YW DARPARIAETHAU'R ADRAN HON YN YMGEISIO I BOB CYNNWYS AR Y GWASANAETH.