symptomau:

Pan geisiwch gopïo neu symud eitemau o un ffolder i'r llall, neu o un ffeil PST i'r llall, efallai y byddwch yn derbyn y neges gwall ganlynol:

Methu symud yr eitemau. Ni ellid symud yr eitem. Roedd naill ai eisoes wedi'i symud neu ei ddileu, neu gwrthodwyd mynediad.

or

Methu symud yr eitemau. Methu Symud yr eitem. Cafodd y gwreiddiol ei symud neu ei ddileu, neu gwrthodwyd mynediad.

or

Methu symud yr eitemau. Methu cwblhau'r llawdriniaeth. Nid yw un neu fwy o werthoedd paramedr yn ddilys.

or

 Ni ellir symud rhai eitemau. Roeddent naill ai eisoes wedi'u symud neu eu dileu, neu gwrthodwyd mynediad.

Esboniad manwl gywir:

Mae'r gwall hwn yn digwydd os yw un o'r amodau canlynol yn wir:

  • Mae eich ffeil Outlook PST yn llygredig.
  • Gall rhai priodweddau'r eitemau fod yn llygredig neu'n annilys, sy'n golygu bod y copi neu'r gweithrediad symud yn methu.

Ar gyfer y ddau achos, mae angen i chi ddefnyddio ein cynnyrch DataNumen Outlook Repair i atgyweirio'r ffeil a datrys y broblem.

Cyfeiriadau: