Hur inaktiverar jag en licens?

Du kan inaktivera en licens genom att:

1. Start programvaran.
2. Gå till fliken "Om".
3. Mitt på fliken kan du se din licensinformation.
4. Klicka på knappen "Avaktivera licens" för att skapa en avaktiveringsfil.
5. Skicka filen till oss så att vi kan slutföra avaktiveringsprocessen åt dig.