Software Development Kit (SDK) för utvecklare

Vi erbjuder en mjukvaruutvecklingssats (SDK) för varje mjukvaruprodukt för dataåterställning, vilket gör det möjligt för utvecklare att sömlöst integrera vår oöverträffade dataåterställningsteknik i sin egen programvara.

SDK-paketet innehåller SDK DLL-filer, dokumentation och exempelkoder på olika programmeringsspråk.

Utvecklare kan programmera i:

  • Microsoft Visual C ++ inklusive C # och .NET
  • Microsoft Visual Foxpro
  • Borland delphi
  • Microsoft Visual Basic inklusive VB .NET
  • Borland C + + Builder
  • Alla programmeringsspråk som stöder DLL-samtal

Licensmodell:

Det finns tre typer av licensmodeller för SDK:

  • Utvecklarlicens: Tillåt det specifika antalet utvecklare att använda SDK för att utveckla sina applikationer. Till exempel, om man köper en enda utvecklarlicens, kan bara en utvecklare använda SDK för att utveckla sin applikation. Observera han KAN omfördela SDK DLL med sin applikation såvida han inte också har köpt runtime-licenser eller royaltyfria licenser som definieras nedan.
  • Runtime-licens: Tillåt att det specifika antalet omfördelningsbara SDK-DLL-filer kan distribueras med applikationen. Om man till exempel köper 10 körtidslicenser kan han distribuera 10 exemplar av SDK-DLL-filer med sin applikation.
  • Royaltyfri licens: Tillåt att obegränsat antal omfördelningsbara SDK-DLL-filer kan distribueras med applikationen. Detta är precis samma som ett obegränsat antal körtidslicenser.

Gratis utvärderingsversion:

Tveka inte, kontakta oss för att få mer detaljerad information eller begära en gratis utvärderingsversion av SDK-paketet.

Fallstudier: