Hur man reparerar en spänd zip fil?

Spännde och delade Zip filer delar identiska interna data och strukturer, som bara skiljer sig åt i det sätt på vilket deras delar är namngivna:

I en splittring Zip fil, har varje del ett unikt tillägg (som 'mysplit.z01', 'mysplit.z02' och så vidare, med 'mysplit.zipsom betecknar den sista delen). Omvänt sträcker sig varje del av en Zip filen har ett identiskt namn, till exempel 'myspan.zip".

Därför, sättet att reparera din spännade Zip filer liknar det för split Zip filer (antag att ditt span-filnamn är 'myspan.zip'), som följer:

1. Skapa ett temporary-mappen på din hårddisk, förutsatt att den är C: \ TempFolder \.
2. Kopiera myspan.zip på den första zip disk till C: \ TempFolder \ och byt namn på den till myspan.z01
3. Kopiera myspan.zip på den andra zip disk till C: \ TempFolder \ och byt namn på den till myspan.z02
4. Upprepa steg 3 tills myspan.zip på alla zip skivor har kopierats till C: \ TempFolder \ och bytt namn på baserat på deras ordning. Observera myspan.zip på den sista zip skivan behöver inte byta namn.
5. Följ instruktioner för att reparera en split zip fil för att reparera det spända Zip fil.