Hur man reparerar en spänd zip fil?

De interna uppgifterna och strukturerna för spänner Zip filer är identiska med de som delas Zip filer. De enda skillnaderna mellan dem är namnen på delarna i filen, det vill säga:

Varje del av en split Zip filen har ett annat tillägg (t.ex. 'mysplit.z01', 'mysplit.z02', etc. och 'mysplit.zipför den sista delen). Medan alla delar av en spänd Zip filen har samma namn (som 'myspan.zip').

Därför, sättet att reparera din spännade Zip filer liknar det för split Zip filer (antag att ditt span-filnamn är 'myspan.zip'), som följer:

1. Skapa ett temporary-mappen på din hårddisk, förutsatt att den är C: \ TempFolder \.
2. Kopiera myspan.zip på den första zip disk till C: \ TempFolder \ och byt namn på den till myspan.z01
3. Kopiera myspan.zip på den andra zip disk till C: \ TempFolder \ och byt namn på den till myspan.z02
4. Upprepa steg 3 tills myspan.zip på alla zip skivor har kopierats till C: \ TempFolder \ och bytt namn på baserat på deras ordning. Observera myspan.zip på den sista zip skivan behöver inte byta namn.
5. Följ instruktioner för att reparera en split zip fil för att reparera det spända Zip fil.