Hur många datorer kan jag installera din produkt på?

Om du köper en enda licens kan du bara installera vår produkt på en dator. Observera att du INTE kan överföra licensen från en dator till en annan, såvida inte den gamla datorn kommer att användas i framtiden längre (överges).

Om du vill installera vår produkt på flera datorer har du följande tre alternativ:

  1. Att köpa antalet licenser baserat på mängden datorer du vill installera. Vi erbjuder en volymrabatt om du köper flera licenser samtidigt.
  2. Köp en webbplatslicens så att du kan installera vår programvara på ett obegränsat antal datorer i din organisation.
  3. Om du är tekniker och vill överföra licensen från en dator till en annan kan du köpa en teknikerlicens som gör att du kan göra det.

Känn dig fri att kontakta oss om du är intresserad av att köpa en platslicens eller teknikerlicens.