Hur återbetalar jag min beställning?

Baserat på vår Återbetalningspolicy, om du är berättigad till återbetalning kan du Kontakta och skicka begäran till oss.

I din begäran om återbetalning, vänligen ge oss följande information:

  1. Vad är problemet med din korrupta eller skadade fil?
  2. Har du stött på några fel när du använder vår produkt? Om ja, kan du skicka skärmdumpar av felmeddelandena till oss?
  3. Oavsett om vår produkt slutför återhämtningsprocessen? Om återhämtningen är framgångsrik eller inte?
  4. Oavsett om du får önskad data i återställningsresultatet? Om inte, vad är din önskade data? Du kan ge oss några prover om datamängden är enorm.
  5. Är återhämtningsresultatet helt värdelöst för dig?

Skicka oss även reparationsloggen.

För att få reparationsloggen, vänligen:

  1. Reparera din fil.
  2. Efter reparationen klickar du på knappen "Spara logg".
  3. Se till att alternativet "Inkludera systeminformation" är valt i dialogrutan Spara fil.
  4. Spara loggen i en fil.
  5. Använda VinnaZip or VinnaRAR för att komprimera loggfilen och skicka den till oss.

Tack så mycket för ditt samarbete!