Varför kropparna i några återställda meddelanden är tomma?

När man använder DataNumen Outlook Repair or DataNumen Exchange Recovery, ibland kan det hända att kropparna i de återställda meddelandena är tomma.

Det finns många orsaker som kan orsaka problemet:

1. Vissa antivirusprogram kan orsaka problemet. Vi har till exempel fått rapporter från kunder om att Eset kommer att orsaka problemet.
Lösning: Inaktivera bara antivirusprogrammet och försök återställningen igen.

2. PST-filen når en storleksgräns på 2 GB. Om destinations-PST-filformatet är i det gamla Outlook 97-2002-formatet, då det gamla formatet har en storleksbegränsning på 2 GB, kommer det återställda meddelandet att bli tomt när den återställda data når denna gräns.
Lösning: Ändra destinations-PST-filformatet till det nya Outlook 2003-2019-formatet istället för det gamla Outlook 97-2002-formatet. Det nya formatet har ingen storleksbegränsning på 2 GB så det kommer att lösa problemet.

3. Dåligt korrupta PST-filer. Om din källa PST eller OST filen är mycket korrupt och data från meddelandekropparna är lost permanent, då kommer du att se tomma kroppar i några av de återställda meddelandena.
Lösning: Eftersom uppgifterna är lost permanent finns det inga sätt att återställa dem längre.