Varför kropparna i några återställda meddelanden är tomma?

När man använder DataNumen Outlook Repair och DataNumen Exchange Recovery, ibland kan det hända att kropparna i de återställda meddelandena är tomma.

Det finns många orsaker som kan orsaka problemet:

1. Vissa antivirusprogram kan orsaka problemet. Vi har till exempel fått rapporter från kunder om att Eset kommer att orsaka problemet.
Lösning: Inaktivera bara antivirusprogrammet och försök återställningen igen.

2. Om destinations-PST-filformatet är i det gamla Outlook 97-2002-formatet, kommer det återställda meddelandet att bli tomt, eftersom det gamla formatet har en 2 GB storleksbegränsning.
Lösning: Ändra mål-PST-filformatet till det nya Outlook 2003-2019-formatet istället för det gamla Outlook 97-2002-formatet. Det nya formatet har ingen begränsning på 2 GB, så det löser problemet.

3. Om din källa PST eller OST filen är mycket korrupt och data från meddelandekropparna är lost permanent, då kommer du att se tomma kroppar i några av de återställda meddelandena.
Lösning: Eftersom uppgifterna är lost permanent finns det inga sätt att återställa dem längre.