Vad är meningen med återvinningsstatusen i demorapporten?

Om en återställningsstatus för en fil är i demorapporten “Helt återhämtningsbar”, All data i den filen kan återställas helt.

Om återställningsstatusen är “Delvis återhämtningsbar”, Den enda delen av data i den filen kan återställas.

Om återställningsstatusen är “Kan inte återställas”, Då kan inte data i filen återställas.