Kommer hela versionen att återställa mer data än demoversionen?

Nej. Demoversionen och den fullständiga versionen använder Samma återvinningsmotor. Så vad du ser i förhandsgranskningen av demoversionen (eller den fasta filen som genereras av demoversionen) är vad du får från den fullständiga versionen.