Användning av material på vår webbplats

Informationen, konstverk, text eller bilder (tillsammans, "Material") på denna webbplats är skyddad av upphovsrättslagar. Du får endast komma åt och använda materialet för personliga eller pedagogiska ändamål. Du får inte modifiera eller använda materialet för något annat ändamål utan DataNumen, Inc. lov. Med undantag av vad som anges nedan får du inte publicera, reproducera, sidost eller distribuera material på denna webbplats.

Du kan skriva ut material på denna webbplats endast för personliga eller pedagogiska ändamål och du måste inkludera alla upphovsrättsmeddelanden som ursprungligen ingår i materialet i alla kopior.

Alla datorprogram som kan laddas ner eller på annat sätt är tillgängliga från denna webbplats är licensierade enligt villkoren i ansökancable licensavtal.

Materialet på denna webbplats har sammanställts av DataNumen, Inc. från olika källor och kan ändras utan föregående meddelande.

Webbplatser länkade från denna webbplats

Webbplatserna som länkas från denna webbplats är inte under DataNumen, Inc. kontroll och DataNumen, Inc. tar inget ansvar eller ansvar för kommunikation eller material som finns på sådana länkade webbplatser. DataNumen, Inc. har inte för avsikt att länkar på denna webbplats ska vara hänvisningar eller godkännanden för de länkade enheterna och tillhandahålls endast för enkelhets skull.

Ansvarsbegränsning och garanti

KUNDEN GODKÄNNER ATT ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN HELT ÄR KUNDENS EGEN RISK. DataNumen, Inc. TJÄNSTER LEVERERAS ”SOM DE ÄR” UTAN GARANTI AV NÅGOT SLUT, OCH UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÄLLT, INKLUDERAT UTAN BEGRÄNSNING AV GARANTIER FÖR INFORMATION, TJÄNSTER, Oavbruten ÅTKOMST ELLER PRODUKTER SOM GÄLLER INGÅENDE, ELLER I FÖRBINDELSEN, INGÅENDE INNEHÅLL, INGÅENDE INNEHÅLL, ELLER I FÖRBINDELSEN, INGÅENDE INNEHÅLL, ELLER I FÖRBINDELSE MED FÖRSÄLJNING, INGÅENDE INNEHÅLL, ELLER I FÖRBINDELSEN DataNumen, Inc. PROGRAMVARA LICENSIERAD TILL KUNDEN OCH RESULTATEN FÅR GENOM TJÄNSTEN. SPECIFIKT, DataNumen, Inc. FRISKRIVER ALLA OCH ALLA GARANTIER, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL:
(1) NÅGRA GARANTIER SOM GÄLLER TILLGÄNGLIGHET, NÖJAKTIGHET ELLER INNEHÅLL AV INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER; OCH (2) NÅGRA GARANTIER FÖR TITEL ELLER GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

DENNA FRISKRIVNING AV ANSVAR GÄLLER ALLA SKADOR ELLER SKADOR PÅ NÅGOT FEL, PRESTANDA, FEL, UTSLÄPP, RADERING, FEL, DATORVIRUS, STYV ELLER DESTRUKTION ELLER Obehörig åtkomst till. KUNDEN ERKÄNNER SÄRSKILT ATT DataNumen, Inc. ÄR INTE ANSVARIGT FÖR DEFAMATORIET, STÖTANDE ELLER Olagligt uppförande av ANDRA KUNDER ELLER TREDJEPARTER OCH ATT RISKEN FÖR SKADA FRÅN DE FÖREGÅENDE VILJER HELT MED KUNDEN.

VARKEN DataNumen, Inc. INTE NÅGON AV SINA AGENTER, TILLFÄLLARE ELLER INNEHAVSLEVERANTÖRER SKALL ANSVARAS FÖR DIREKT, INDIREKT, TILLFALL, SÄRSKILD ELLER FÖLJANDE SKADOR FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ELLER Oförmåga att få åtkomst till eller ANVÄNDNING AV SERVICE ELLER FEL . KUNDEN ERKÄNNER HÄR ATT BESTÄMMELSERNA I DETTA AVSNITT GÄLLER ALLT INNEHÅLL PÅ TJÄNSTEN.