Användning av material på vår webbplats

Innehållet på denna webbplats, inklusive information, konstverk, text och bilder (sammantaget "Material"), skyddas av upphovsrättslagar. Materialet får endast nås och användas för personliga eller utbildningsändamål. Utan tillstånd från DataNumen, Inc., får du inte modifiera eller använda materialet för något annat syfte. Återpublicering, reproducering, sidostDet är förbjudet att använda eller distribuera material från denna webbplats, förutom vad som anges nedan.

Endast för personliga eller utbildningsändamål, kan du skriva ut material från denna webbplats, förutsatt att alla kopior av originalet upphovsrättsmeddelande ingår.

All datorprogramvara som är tillgänglig för nedladdning eller på annat sätt tillgänglig från denna webbplats är föremål för villkoren i det relevanta licensavtalet.

Material på denna webbplats, sammanställt av DataNumen, Inc. från olika källor, kan ändras utan föregående meddelande.

Webbplatser länkade från denna webbplats

DataNumen, Inc. kontrollerar inte de webbplatser som länkas från denna webbplats och tar inget ansvar eller ansvar för all kommunikation eller material som är tillgängligt på sådana länkade webbplatser. Länkar på denna webbplats till andra webbplatser är inte avsedda som hänvisningar eller rekommendationer för de länkade enheterna och tillhandahålls endast för bekvämlighet.

Ansvarsbegränsning och garanti

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN GODKÄNNER KUNDEN ATT TA ALLA RISKER SOM ÄR FÖRENNADE MED DEN. DATANUMEN, INC. TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON GARANTI, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR INFORMATION, TJÄNSTER, OAVBRUTEN ÅTKOMST, PRODUKTER SOM TILLHANDAHÅLLS I SAMBAND MED TJÄNSEN, DATANUMEN, INC. MJUKVARA LICENSIERAD TILL KUNDEN ELLER RESULTAT SOM ERHÅLLS GENOM TJÄNSTEN. SPECIFIKT, DATANUMEN, INC. FRISKRIVAR SIG ALLA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL:

  1. EVENTUELLA GARANTIER ANGÅENDE TILLGÄNGLIGHET, RIKTIGHET ELLER INNEHÅLL I INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER; OCH
  2. EVENTUELLA GARANTIER FÖR ÄGANDEN, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER ALLA SKADOR ELLER SKADA SOM ORSAKADES AV EVENTUELLA FEL I PRESTANDA, FEL, UNDERLÅTANDE, UPPSTÄLLANDE, UPPSTÄLLANDE, UPPSTÄLLANDE, UPPSTÄLLANDE, UPPSTÄLLANDE, UPPSTÅND, HORISERAD TILLGÅNG. KUNDEN ERKÄNNER EXPLICITT DET DATANUMEN, INC. ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGOT ÄRKANDE, OFFENSIVT ELLER OLAGLIGT BETEENDE FRA ANDRA KUNDER ELLER TREDJE PART, OCH ATT RISKEN FÖR SKADA FRÅN FÖREGÅENDE HAR HELT PÅ KUNDEN.

VARKEN DATANUMEN, INC. ELLER NÅGON AV DESS AGENTER, AFFILIATE ELLER INNEHÅLLSLEVERANTÖRER SKA VARA ANSVARIGA FÖR ALLA DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR UR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, OFÖRMÅGA ATT FÅ TILLGÅNG FÖR OSS EVENTUELLT BROTT PÅ GARANTI. KUNDEN ERKÄNNER HÄRMED ATT BESTÄMMELSERNA I DETTA AVSNITT GÄLLER FÖR ALLT INNEHÅLL PÅ TJÄNSTEN.