Vad ska jag göra efter att ha fått den fullständiga versionen?

När du har köpt den fullständiga versionen gör du så här:

  1. Om du redan har installerat demoversionen ska du avinstallera den.
  2. Om det finns några filer som genereras av demoversionen, ta bort dem också.
  3. Ladda ner den fullständiga versionen från webbadressen i leverans-e-postmeddelandet.
  4. Installera den fullständiga versionen på din dator.
  5. Start den fullständiga versionen visas en meddelandefält där du uppmanas att aktivera licensen.
  6. Använd användarnamnet och licensnyckeln i leverans-e-postmeddelandet för att aktivera licensen.
  7. Använd den fullständiga versionen för att reparera din ORIGINAL korrupta fil och få en ny fast fil.