Hur lång tid tar det för ditt program att reparera min fil?

Det beror på följande faktorer:

  1. Storleken på din fil. Om din fil är enorm, tar det lång tid att analysera eftersom vårt program kommer att kontrollera och analysera varje byte i din fil, vilket är ganska tidskrävande. Till exempel tar en 100 GB PST vanligtvis cirka 10+ timmar att reparera.
  2. Filens komplexitet. Om det finns många data och de är korsrefererade av varandra i din fil, tar det vanligtvis längre tid att reparera den. Till exempel, a SQL Server MDF-fil med många tabeller, index och andra objekt tar normalt flera timmar att reparera.
  3. Typ av fil. Vissa filformat är särskilt komplexa, vilket kräver mer tid än andra. Till exempel AutoCAD DWG filen är ganska komplex, så även en 5MB DWG filen kan ta flera timmar att reparera.