म मेरो ड्राइव ढाँचा गर्छु। मँ अझै पनी मेरो आउटलुक डाटा पुन: प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?

होबिल्कुल। कृपया भ्रमण गर्नुहोस् https://www.datanumen.com/blogs/3-smart-ways-to-recover-outlook-emails-from-a-formatted-drive-or-disk/ विस्तृत जानकारीको लागि।