म मेरो C: ड्राइवको छवि क्लोन गर्छु। यसलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने?

कृपया तपाईंको सी: ड्राइभ डाटा पुनर्स्थापना गर्नको लागि निम्न कार्यहरू गर्नुहोस् (तपाईंको सी: ड्राइव कम्प्युटर हो ए कम्प्युटरलाई मान्दै):

१. विन्डोज र अर्को कम्प्युटर (कम्प्युटर बी) खोज्नुहोस् DataNumen Disk Image स्थापित।
२. कम्प्यूटर A बाट डिस्क अनमाउन्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई कम्प्यूटर B मा माउन्ट गर्नुहोस्।
3। प्रयोग गर्नुहोस् DataNumen Disk Image छवि माउन्ट गरिएको डिस्क / ड्राइभमा पुन: भण्डारण गर्न।
Computer. कम्प्युटर बीबाट डिस्क अनमाउन्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई कम्प्युटर एमा फिर्ता माउन्ट गर्नुहोस्।
5। Start कम्प्यूटर ए