डेमो संस्करण र पूर्ण संस्करण बीच के भिन्नता छ?

डेमो संस्करणले निश्चित फाइल आउटपुट गर्दैन, वा निश्चित फाइलमा केहि डेमो पाठ सम्मिलित गर्दछ। जबकि पूर्ण संस्करणसँग त्यस्तो सीमा छैन।