के तपाइँ मेरो वेबसाइट मा एक backlink थप्न सक्नुहुन्छ?

होइन। माफ गर्नुहोस्, तर हामी गर्छौं नहीं लिंक अनुरोधहरू स्वीकार गर्नुहोस्। त्यस्ता अनुरोधहरूका ईमेलहरू स्प्यामको रूपमा लिइनेछ र सदाका लागि ब्लक भैरहेको हुनेछ।

तपाईको समझका लागि धेरै धेरै धन्यबाद!