के इजाजतपत्र स्थायी हो?

हो,, लाइसेन्स छ निरन्तर, जसको मतलब तपाइँ हाम्रो उत्पादन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ:

  1. सधैंभरि
  2. असीमित समयको लागि
  3. मर्मत गर्नुहोस् असीमित फाईलहरूको संख्या।

यो छ नहीं सदस्यता आधारित इजाजतपत्र।