किन मर्मत गरिएको डाटाबेसमा धेरै मिति फिल्डहरू १ 1900 ००-०१-०१ मा सेट गरिएको छ?

यदि मूल डाटाबेसमा मिति फिल्डहरू अमान्य छन् भने, DataNumen DBF Repair तिनीहरूलाई पूर्वनिर्धारित मानमा रिसेट गर्दछ, अर्थात् १ 1900 ००-०१-०१। तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ DataNumen DBF Repair यसबाट "गलत मिति फिल्डहरू मर्मत गर्नुहोस्" विकल्प अक्षम गरेर "विकल्पहरू" ट्याब