म किन PST फाईलमा चाहेको ईमेल वा अन्य वस्तुहरू फेला पार्न सक्दिन?

कहिलेकाँही तपाईका चाहानुभएका ईमेलहरू र अन्य वस्तुहरू पुन: प्राप्त हुन्छन् तर तिनीहरूका नामहरू परिवर्तन भएका छन् वा तिनीहरू केही विशेष फोल्डरहरूमा सारिएका छन् जस्तै "रिकभर्ड_ग्रुप XXXx", फाइलको भ्रष्टाचारको कारण। त्यसोभए प्रमाणित गर्न यदि ईमेल वा अन्य वस्तुहरू पुन: प्राप्त भए, तपाईं ईमेल विषयहरू वा वस्तुको अन्य गुणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तिनीहरूलाई खोजी गर्न।

एक फोल्डर को रूप मा, यदि तपाईं अझै पनि त्यस फोल्डरमा केहि ईमेलहरू सम्झना गर्नुहुन्छ, तब तपाईं यी ईमेलहरू तिनीहरूका विषयहरूमा खोज्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि खोजी परिणामको आधारमा, तपाईंको चाहिएको फोल्डर फेला पार्न सक्नुहुनेछ।