के तपाईंको कार्यक्रम मकोसमा काम गर्दछ?

यद्यपि हाम्रो कार्यक्रम म्याकोसमा काम गर्न सक्दैन, यसले अझै म्याक फाइलहरू मर्मत गर्न सक्दछ। कृपया हेर्नुहोस् https://www.datanumen.com/knowledgebase/can-i-use-your-software-to-repair-a-corrupt-mac-file/ अधिक विस्तृत जानकारी को लागी।