के म पहुँच / / / 95 format ढाँचामा स्थिर डाटाबेस उत्पादन गर्न सक्छु?

हो, कृपया निम्नको रूपमा गर्नुहोस्:

  1. "विकल्पहरू" क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि "उन्नत विकल्पहरू" क्लिक गर्नुहोस्।
  2. "आउटपुट डेटाबेस ढाँचा" मा "Microsoft पहुँच / / / 95 format ढाँचा" चयन गर्नुहोस्।
  3. त्यसो भए तपाईं आफ्नो भ्रष्ट पहुँच डाटाबेस चयन गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई मर्मत गर्नुहोस्। आउटपुट डाटाबेस ढाँचा माइक्रोसफ्ट एक्सेस / / / 95 format ढाँचामा हुनेछ।