के म एक कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा लाइसेन्स स्थानान्तरण गर्न सक्छु?

यदि तपाईं एकल मानक इजाजतपत्र खरीद गर्नुहुन्छ भने, तपाईं लाइसेन्सलाई एक कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्न, यदि पुरानो कम्प्युटर भविष्यमा अब कहिले प्रयोग गरिने छैन (परित्याग गरिनेछ)।

यदि तपाइँ टेक्निसियन लाइसेन्स खरीद गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ इजाजत पत्र एक कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा स्वतन्त्र रूपमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस यदि तपाईं यस्तो लाइसेन्स खरीद गर्न चाहानुहुन्छ भने।