"Хуваалцах зөрчлийг" хэрхэн арилгах вэ?

Хуваалцах зөрчил нь өөр програмын файлыг засах үед гарах болно.

Энэ тохиолдолд бид дараахь зүйлийг хийхийг санал болгож байна.

  1. Авлигын эх файлын хуулбарыг хийх.
  2. Эх файлын оронд хуулбарыг засахын тулд манай бүтээгдэхүүнийг ашиглаарай.