Би суурин мэдээллийн санг Access 95/97 форматаар гаргаж болох уу?

Тийм ээ, дараахь зүйлийг хийнэ үү.

  1. "Сонголтууд" дээр дараад "Нарийвчилсан сонголтууд" дээр дарна уу.
  2. "Гаралтын өгөгдлийн сангийн формат" -ыг "Microsoft Access 95/97 формат" болгон сонгоно уу.
  3. Дараа нь та авлигад өртсөн Access мэдээллийн санг сонгоод засах боломжтой. Гаралтын өгөгдлийн сангийн формат нь Microsoft Access 95/97 форматтай байх болно.