Яагаад зарим өгөгдлийг сэргээдэггүй вэ?

Майкрософт PST дээр хязгаар тогтоосон байна/OST Файлын хэмжээ. Тиймээс гаралтын PST файлын хэмжээ энэ хязгаарт ойр байгаа эсэхийг шалгана уу. Хэрэв тийм бол хоёр шийдэл байна:

  1. Гаралтын файлыг хэд хэдэн жижиг файл болгон хуваа. Энэ бол санал болгож буй арга юм.
  2. Майкрософтын баримт бичгийн дагуу хэмжээ хязгаарыг нэмэгдүүлэх. Гэсэн хэдий ч, баримт бичигт зарим алдаа гардаг бөгөөд үйл ажиллагаа нь үргэлж амжилтанд хүрч чадахгүй байж магадгүй юм.