Демо хувилбар болон бүрэн хувилбарын хооронд ямар ялгаа байдаг вэ?

Демо хувилбар нь тогтмол файлыг гаргахгүй эсвэл зарим демо текстийг тогтмол файлд оруулах болно. Бүрэн хувилбар нь ийм хязгаарлалтгүй байдаг.