Та боловсролын хөнгөлөлт үзүүлдэг үү?

ТИЙМ, бид санал болгож байна боловсролын байгууллагуудын оюутнууд, ажилтнууд, боловсролын байгууллагуудад өөрсдөд нь томоохон хөнгөлөлт үзүүлэх. Зочилно уу энд Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Тэмдэглэл: Хөнгөлөлтөд хамрагдах эрхийн нотолгоог ирүүлнэ үү.