Бүрэн хувилбарыг авсны дараа би демо хувилбараар үүсгэсэн тогтмол файлыг ашиглаж болох уу?

Уучлаарай хариулт нь Үгүй. Демо хувилбараар үүсгэсэн тогтмол файл нь Хэрэггүй. Бүрэн хувилбарыг авсны дараа дараахь зүйлийг хийх ёстой.

  1. Демо хувилбараар үүсгэсэн тогтмол файлыг устгах.
  2. Бүрэн хувилбарыг ашиглах дахин засах олон тоо авлигын эх файл шинэ тогтмол файл авах.