Би танай бүтээгдэхүүний алдааг олж мэдлээ. Юу хийх вэ?

Сайхан байна уу бидэнтэй холбоо барина уу мөн алдааг дэлгэрэнгүй тайлбарлана уу.

  1. Хэрэв энэ нь бага зэргийн алдаа бол бид ажлын 2-3 хоногийн дотор засч, hot-fix-ийг гаргаж, танд мэдэгдэнэ.
  2. Хэрэв энэ нь томоохон алдаа бол бид үүнийг хийх зүйлсийнхээ жагсаалтад нэмж оруулаад бүтээгдэхүүнийхээ дараагийн албан ёсны хувилбар дээр засахыг хичээх болно. Гуйя Манай сонин захиалах шинэ хувилбаруудын талаар мэдэгдэл авах.