Сэргээгдсэн нууц үг яагаад миний тавьсан нууц үгнээс өөр юм бэ?

Outlook PST файл дахь шифрлэлтийн алгоритмын шинж чанараас шалтгаалан сэргээсэн нууц үг нь таны оруулсан нууц үгнээс өөр байж болох боловч шифрлэгдсэн PST файлыг ямар ч асуудалгүйгээр тайлах боломжтой хэвээр байна.