Бүрэн хувилбарыг суулгахаасаа өмнө би demo хувилбарыг устгах хэрэгтэй юу?

Манай бүтээгдэхүүний хамгийн сүүлийн хувилбарын хувьд бүрэн хувилбар суулгагч файлыг компьютер дээрээ суулгахаасаа өмнө демо хувилбарыг автоматаар устгана. Гэхдээ суулгалтын явцад ямар нэгэн асуудал тулгарвал бүрэн хувилбарыг нь суулгахаасаа өмнө демо хувилбарыг устгасан нь дээр.