Какво означава статусът за възстановяемост в демонстрационния отчет?

В демо отчета, ако статусът на възстановяване на файла е "Пълно възстановяване"", всички данни в този файл могат да бъдат напълно възстановени.

Ако възстановяемият статус е „Частично възстановим", само част от данните в този файл могат да бъдат възстановени.

Ако възстановяемото състояние е „Невъзстановимо“, тогава данните в този файл не могат да бъдат възстановени.