Какво е значението на възстановимия статус в демонстрационния отчет?

В демонстрационния отчет, ако възстановимото състояние на файл е „Напълно възстановим“, Всички данни в този файл могат да бъдат възстановени напълно.

Ако възстановимото състояние е „Частично възстановим“, Единствената част от данните в този файл може да бъде възстановена.

Ако възстановимото състояние е „Не се възстановява“, Тогава данните в този файл не могат да бъдат възстановени.