Лицензът вечен ли е?

ДА, лицензът е вечен, което означава, че можете да използвате нашия продукт:

  1. Завинаги
  2. За неограничен брой пъти
  3. Поправете неограничен брой файлове.

Е НЕ лиценз, базиран на абонамент.