Защо възстановената парола е различна от тази, която зададох?

Поради естеството на алгоритъма за криптиране в Outlook PST файла, възстановената парола може да се различава от тази, която сте задали, но въпреки това е в състояние да дешифрира шифрования PST файл без никакви проблеми.