Защо възстановената парола е различна от тази, която съм задал?

Поради характера на алгоритъма за криптиране във файла на Outlook PST, възстановената парола може да бъде различна от тази, която сте задали, но все пак може да декриптира криптирания PST файл без никакви проблеми.