Как да поправите нанесен zip файл?

Вътрешните данни и структури на spanned Zip файловете са идентични с тези на split Zip файлове. Единствените разлики между тях са имената на частите на файла, т.е.

Всяка част от разделяне Zip файлът има различно разширение (като "mysplit.z01", "mysplit.z02" и др. и "mysplit.zip'за последната част). Докато всички части на обхванати Zip файл със същото име (като 'myspan.zip').

Следователно, начинът за поправяне на вашия нанесен Zip файлове е точно подобен на този за разделяне Zip файлове (приемете, че името на вашия файл с обхват е "myspan.zip'), както следва:

1. Създайте темпоrary папка на вашия твърд диск, ако приемем, че е C: \ TempFolder \.
2. Копирайте myspan.zip на първия zip диск на C: \ TempFolder \ и го преименувайте на myspan.z01
3. Копирайте myspan.zip на втория zip диск на C: \ TempFolder \ и го преименувайте на myspan.z02
4. Повторете стъпка 3 до myspan.zip на всички zip дисковете са копирани в C: \ TempFolder \ и са преименувани въз основа на техния ред. Обърнете внимание на myspan.zip на последния zip диск не е необходимо да се преименува.
5. Следвайте инструкции за поправяне на сплит zip досие за ремонт на нанесения Zip файл.