Как да ремонтираме файл, разпределен в zip формат?

Сглобените и разделените Zip файлове споделят идентични вътрешни данни и структури, разликата е само в начина, по който са наименувани частите им:

В разделен Zip файл, всяка част носи уникално разширение (като 'mysplit.z01', 'mysplit.z02' и т.н., където 'mysplit.zip' обозначава последната част). Напротив, всяка част на сглобен Zip файл има идентично име, например 'myspan.zip'.

Следователно, начинът за ремонтиране на вашите сглобени Zip файлове е подобен на този за разделени Zip файлове (приемаме, че името на вашия файл за свързване е 'myspan.zip'), както следва:

1. Създайте временна папка на вашия твърд диск, приемаме, че това е C:\TempFolder\.
2. Копирайте myspan.zip от първия zip диск в C:\TempFolder\ и го преименувайте на myspan.z01
3. Копирайте myspan.zip от втория zip диск в C:\TempFolder\ и го преименувайте на myspan.z02
4. Повторете стъпка 3 докато myspan.zip от всички zip дискове са копирани в C:\TempFolder\ и преименувани на базата на тяхната последователност. Обърнете внимание, че myspan.zip на последния zip диск не е нужно да се преименува.
5. Следвайте инструкциите за ремонтиране на разделен zip файл , за да ремонтирате сглобения Zip файл.