Защо не мога да намеря желаните имейли или други обекти във фиксирания PST файл?

Понякога вашите желани имейли и други обекти се възстановяват, но имената им се променят или те се преместват в някои специални папки, като “Recovered_Groupxxx”, поради повреда на файла. Така че, за да проверите дали имейлите или други обекти са възстановени, можете да използвате темите на имейлите или други свойства на обекта, за да ги търсите.

Що се отнася до папката, ако все още помните някои от имейлите в тази папка, тогава можете да търсите тези имейли чрез техните теми, след което въз основа на резултата от търсенето намерете желаната папка.