Файловете, възстановени от друг инструмент, все още са повредени. Може ли вашият инструмент да ги поправи отново?

Да, абсолютно.

Когато използвате инструмент за възстановяване на данни, за да сканирате вашия диск/устройство и да възстановите файлове, много от тези файлове все още може да са повредени или повредени и изобщо да не могат да бъдат отворени. В такъв случай можете да използвате нашите инструменти за поправка на файлове, за да поправите отново тези повредени файлове и да изведете здрави фиксирани файлове вместо вас.

Много от нашите клиенти използват нашите продукти за такива случаи.