Защо някои данни не са възстановени?

Microsoft е определил лимит за размера на PST/OST файлове. Затова, моля, проверете дали размерът на изходния PST файл е близък до този лимит. Ако е така, то има две решения:

  1. Разделете изходния файл на няколко по-малки. Това е препоръчителният метод.
  2. Увеличете лимита за размера според документа на Microsoft. Въпреки това, има някои грешки в документа и операцията може да не успее винаги.