რა მნიშვნელობა აქვს აღდგენილ სტატუსს დემო ანგარიშში?

დემო ანგარიშში, თუ ფაილის ამოსაღები სტატუსია:სრულად აღდგება”, ამ ფაილის ყველა მონაცემის აღდგენა შესაძლებელია მთლიანად.

თუ ანაზღაურებადი სტატუსია:ნაწილობრივ აღდგება”, ამ ფაილში მონაცემთა ერთადერთი ნაწილის აღდგენაა შესაძლებელი.

თუ ანაზღაურებადი სტატუსია:არ აღდგება”, მაშინ ამ ფაილში მონაცემების აღდგენა შეუძლებელია.