რატომ არის ამოღებული პაროლი განსხვავებული პაროლისაგან, რომელიც მე დავაყენე?

Outlook PST ფაილში დაშიფვრის ალგორითმის ხასიათიდან გამომდინარე, აღდგენილი პაროლი შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენს მიერ დაყენებული, მაგრამ მას კვლავ შეუძლია დაშიფრული PST ფაილის გაშიფვრა უპრობლემოდ.