აღდგება თუ არა სრული ვერსია მეტ მონაცემს, ვიდრე დემო ვერსია?

არა. დემო ვერსია და სრული ვერსია იყენებენ იგივე აღდგენის ძრავა. ის, რასაც დემო ვერსიის გადახედვაში ხედავთ (ან დემო ვერსიის მიერ წარმოქმნილი ფიქსირებული ფაილი) არის ის, რასაც მიიღებთ სრული ვერსიიდან.