რა განსხვავებაა დემო ვერსიასა და სრულ ვერსიას შორის?

დემო ვერსია არ გამოაქვეყნებს ფიქსირებულ ფაილს, ან ჩაწერს ზოგიერთ დემო ტექსტს ფიქსირებულ ფაილში. მიუხედავად იმისა, რომ სრულ ვერსიას არ აქვს ასეთი შეზღუდვა.