ლიცენზია უვადოა?

YES, ლიცენზია უვადო, რაც ნიშნავს რომ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი პროდუქტი:

  1. სამუდამოდ
  2. შეუზღუდავი დროით
  3. შეკეთება შეუზღუდავი ფაილების რაოდენობა

ეს არა გამოწერაზე დაფუძნებული ლიცენზია.