რატომ არ არის აღდგენილი ზოგიერთი მონაცემი?

Microsoft- მა დაადგინა ლიმიტი PST/OST ფაილის ზომარა ასე რომ, გთხოვთ შეამოწმოთ არის თუ არა გამომავალი PST ფაილის ზომა იმ ზღვრთან ახლოს. თუ კი, მაშინ ორი გამოსავალი არსებობს:

  1. გაყავით გამომავალი ფაილი რამდენიმე პატარაზერა ეს არის რეკომენდებული მეთოდი.
  2. გაზარდეთ ზომა ლიმიტი Microsoft დოკუმენტის მიხედვითრა ამასთან, დოკუმენტში არის გარკვეული შეცდომები და ოპერაცია შეიძლება ყოველთვის არ იყოს წარმატებული.