შემიძლია ლიცენზია ერთი კომპიუტერიდან მეორეზე გადავიტანო?

თუ ერთი სტანდარტული ლიცენზია შეიძენთ, ლიცენზიის გადაცემა შეუძლებელია ერთი კომპიუტერიდან მეორეზე, თუ ძველი კომპიუტერი აღარ გამოიყენებს მომავალში (უარი თქვით).

თუ შეიძინეთ ტექნიკოსის ლიცენზია, მაშინ თავისუფლად შეგიძლიათ გადაეცეთ ლიცენზია ერთი კომპიუტერიდან მეორეზე. გთხოვთ დაგვიკავშირდით თუ გსურთ შეიძინოთ ასეთი ლიცენზია.