გთავაზობთ საგანმანათლებლო ფასდაკლებას?

დიახ, ჩვენ გთავაზობთ დიდი ფასდაკლება სტუდენტებსა და თანამშრომლებზე საგანმანათლებლო ორგანიზაციებში, აგრეთვე თავად საგანმანათლებლო ორგანიზაციებში. გთხოვთ ეწვიოთ აქ დამატებითი დეტალების მისაღებად.

შენიშვნა: ფასდაკლებით სარგებლობისთვის გთხოვთ მიუთითოთ დასაშვებობის დამადასტურებელი საბუთი.