რატომ ვერ ვპოულობ ძებნილ ელ.ფოსტას ან სხვა ობიექტებს ფიქსირებულ PST ფაილში?

ზოგჯერ თქვენი სასურველი ელ.ფოსტისა და სხვა ობიექტების აღდგენა ხდება, მაგრამ მათი სახელები შეიცვალა ან გადატანილნი არიან ზოგიერთ სპეციალურ საქაღალდეში, მაგალითად, "Recovery_Groupxxx", ფაილის გაფუჭების გამო. ასე რომ, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა ობიექტის აღდგენის დასადასტურებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ელ.ფოსტის სუბიექტები ან ობიექტის სხვა თვისებები, რომ მოძებნოთ ისინი.

რაც შეეხება საქაღალდეს, თუ თქვენ კვლავ ახსოვთ ამ საქაღალდეში არსებული ზოგიერთი ელ.წერილი, შეგიძლიათ მოძებნოთ ეს ელ.ფოსტა მათი საგნების საშუალებით, შემდეგ ძებნის შედეგზე დაყრდნობით იპოვნოთ სასურველი საქაღალდე.