Kan jeg klone en stasjon med Windows som kjører på den?

Vi anbefaler IKKE at du gjør det. Du bør gjøre som følger for å klone stasjonen:

  1. Slå av Windows.
  2. Avmonter kildestasjonen/disken.
  3. Monter kildestasjonen/disken til en annen datamaskin med Windows og DataNumen Disk Image installert.
  4. Bruk DataNumen Disk Image for å klone kildestasjonen/disken til en bildefil.

Når du gjenoppretter bildefilen, bør du gjøre som følger:

  1. Monter tarfå stasjon/disk til en annen datamaskin med Windows og DataNumen Disk Image installert.
  2. Kopier bildefilen til den datamaskinen.
  3. Bruk DataNumen Disk Image for å gjenopprette bildefilen til tarfå stasjon/disk.