Kan jeg sende ut den faste databasen i Access 95/97-format?

Ja, vennligst gjør som følger:

  1. Klikk "Alternativer" og deretter "Avanserte alternativer".
  2. Velg "Output database format" til "Microsoft Access 95/97 format".
  3. Deretter kan du velge den korrupte Access-databasen og reparere den. Utdatadatabaseformatet vil være i Microsoft Access 95/97-format.